10.2.2024

KUMPAA KUMARRAT

Ilmestyskirjan luvussa (14:6-12) taivaalla lensi kolme enkeliä, jotka huusivat maan päällä oleville ihmisille kehoituksen ja varoituksen sanoja. Nämä tapahtumat ovat edessäpäin, mutta hyvin lähellä, - suuren ahdistuken aikana. 

Ensimmäinen enkeli julisti vielä puhtaan iankaikkisen hyvän sanoman maan päällä asuville, - kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille sanoen suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa Hänelle kunnia, sillä Hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa Häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan".       

Johannes näki tämän saman ihmisjoukon seisomassa Karitsan valtaistuimen edessä. He olivat niitä kansojen ja heimojen viimeisiä valittuja, jotka huusivat Hänen nimeään avuksi ja he olivat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta, (Ilm.7:9,14). (Jooel 2:32).

Hyvän sanoman levittäminen saavutti jo aikanaan silloisen maailman, kun sanoma nopeasti levisi ja lähettiläät perustivat seurakuntia eri maanosiin. Sen jälkeen ei ole totuudessa sanomaa levitetty. Ilmestyskirjan setsemää seurakuntaa ei enää kehoitettu julistamaan, vaan puhdistautumaan ja pitämään kiinni siitä, mitä on saatu ja kilvoittelemaan voitosta loppuun asti. Sama koskee myös tätä aikaa, - ja vain taidolliset sen ymmärtävät. 

Myöskään juutalaisille ei tule tuputtaa ristin-harhaa, koska Eloah itse pelastaa jäännöksensä, kun sen aika siihen on, (Sak.12:10, 13:8-9). Samaan aikaan Eloah ajaa epäjumalat, väärat profeetat ja saastaisuuden hengen Israelin maasta pois, (Sak.13:2).

Toinen enkeli ilmoitti Babylonian eli Rooman kristillisyyden tuhosta, joka haureutensa vihan viinillä oli juottanut ja eksyttänyt kaikki kansat. Kaikki kristillinen valhe tuhotaan Vatikaanista käsin ja lopuksi peto vihastuu porttoon ja polttaa hänet tulessa.

Kolmas enkeli varoitti kumartamasta petoa ja sen kuvaa ja merkitsemästä itseänsä, koska muuten Jumalan viha tulisi heidän päällensä samoin kuin niidenkin, jotka niin tekevät.

"Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Elohimin käskyt ja Yeshuan uskon... Heidän tekonsa seuraavat heitä" (Ilm. 14:12-13).

---

Toinen peto on ilmestyskirjan väärä profeetta, josta Daniel profetoi seuraavasti: " katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi"...  hänellä oli ... "suu joka herjaten puhui". "Niiden herjaavien sanojen tähden jota sarvi puhui" peto tapettiin... ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois. (Dan,7:8,11-12).

Tämä toinen peto tulee maasta eli Israelista ja hänellä on viattoman karitsan sarvet, mutta hän puhuu kuin lohikäärme. Profeetta saattaa maan asukkaat kumartamaan petoa ja hän yllyttää tekemään sen pedon merkin, jonka kuolinhaava parani, (Ilm. 13:11-14). Peto saa kaikki ihmiset valtaansa ja merkitsemään itsensä. He ovat petovaltaeliitin orjia, (Ilm.13:15-18).

Väärä profeetta toimii juuri päinvastoin, kuin mitä enkelit puhuivat. Hän herjaa luojaa ja halveksii kaikkea luotua sekä korottaa pääpedon Korkeimman tilalle jota kumarretaan. Tällä hetkellä eräs henkilö on noussut julkisesti Korkeinta vastaan sanomalla että "Jumala ja taivas ovat fiktiivinen tarina".  "Jumala on kuollut, kestää vielä hetken hävittää ruumis".  "Yeshua on vale-uutinen".  "Me (eliitti) olemme Jumalia".  Samalla kun hän puhuu korkeinta vastaan, hän halveksii luotuja verraten heitä hakkeroitaviin eläimiin, - trutseihin ja meduusoihin. 

Aika on käyvä vähiin, sillä ahdistuksen päivät ovat esillä ja ovat jo osittain alkaneet. Nyt viimeistään tulisi nähdä ja olla valmis, mitä pian tapahtuu. Petovalta, samoin kuin säkkipukuiset profeetat toimivat vain 3,5 vuotta. Suurin osa uskovista (tyhmät neitsyet) ovat täysin unessa ja tuudittautuvat johonkin vanhaan, eivätkä näe, mitä ympärillä tapahtuu. Todellisuudessa elämme jo vuotta 6026. Yeshua oli n. 30 vuotias kun hänet otettiin ylös taivaaseen. Seitsemäs vuosituhat on "riemuvuosi" kun 1000- vuotinen valtakunta alkaa tämän muunnellun ja uudistetun maan päällä. Uusi Jerusalem laskutuu taivaasta Siioniin ja Yeshua hallitsee sieltä kansoja pyhiensä kanssa, (Ilm.20:6).      

"Ja minä näin niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta... veisaavan Mooseksen virttä" (Ilm. 15:2-4).

"Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet" (Joel. 2:32)                  

Toinen peto ja väärä profeetta ovat sama henkilö, vertaa (Ilm.13:14 ja 19:20).

   
4.11.2023

PORTON JA PEDON SALAISUUS

"Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden" (Ilm.17:7).

Kristillisyydessä sotketaan pedot, portot ja antimessiaat keskenään ja odotetaan kolmannen temppelin syntyä, johon heidän mukainen antikristus asettuisi julistaen olevansa Jumala. Kuitenkin Johannes kirjoitti jo monen Messiaan vastustajan olevan - tietääksemme, että nyt on viimeinen aika. "Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme" (1 Joh.2:18-19). Ketkä heistä lähtivät, eivätkä olleet yhtä? Väärät profeetat, valheveljet ja eksyttäjät - eli lihaksi tulleen Yeshuan vastustajat ja kristillisen kirkon perustajat -  n.2000 vuotta sitten. (1 Joh.4:1-6), (2 Joh.7).

PORTTO - nainen istui pedon selässä ja oli juovuksissa pyhien verestä ja Yeshuan todistajien verestä ja piti kädessään kultaista "ehtoollis-maljaa", jolla hän oli juovuttanut kaikki kansat, (Ilm. 17:5-7). Johannes ei ollut uskoa näkemäänsä, vaan ihmetteli suuresti, kun hänelle näytettiin, mihin väkevään eksytykseen uskovat kristityt olivat joutuneet, (2 Tes.2:11-12). Tämän jälkeen Johannekselle paljastettiin porton salaisuus ja pedon salaisuus, joka häntä kantoi. Portto ja peto olivat vielä tässä vaiheessa yhtä. Myöhemmin peto vihastui porttoon ja poltti hänet tulessa, koska se ei voinut sietää häntä ja koska pyhissä kirjoituksissa porton kohtalo oli sinetöity, (Ilm. 17:6). 

Profeetoissa Jeremian 51:6-10, 45-48 ja Jesajan 47 luvuissa portosta ja hänen tuomiostaan on tismalleen samat ennustukset, kuin ilmestyskirjan 17 ja 18 luvuissa. Portto on istunut Vatikaanin valtaistuimella lähes 2000 vuotta ja on juottanut kansoille vihansa viiniä ja on eksyttänyt kristityt palvelemaan epäjumalia, (Rooma=Babylon, 2 Kef.5:13). "Sentähden Eloah lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen" (2 Tess.2:11-12). Väkevä eksytys alkoi alkuseurakunnan viimeisinä vuosina valheveljien tuotua väärää sanomaa heille, (Nikolaiitat, Isebelit ym.)

PETO, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä, (Ilm.17:8). "Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa, (Ilm. 13:3). 

Kirjoituksista voidaan nähdä, että kolmannen valtakunnan siemen herää jälleen ja neljäs valtakunta syntyy maan päälle. Sen kuolinhaava paranee ja siksi maa seuraa ihmetellen petoa. "Se on erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen". (Dan. 7:23). Sillä on kymmenen hallitsijaa, jotka saavat vallan "niinkuin kuninkaat" yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Heillä on "yksi ja sama mieli", ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle, (Ilm. 17:12-13).

Kristillisissä piireissä peto tulee milloin mistäkin. Eräät väittävät sen tulevan Amerikan henkisestä karismasta, toiset idän kommunismista ja jotut taas Islamin kalifaattihallinnosta yhdessä vatikaanin kanssa. Heille yhteinen ajatus on se, että tuleva "antikristus" asettuu Jerusalemin kolmanteen temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Kuitenkin hävityksen kauhistus asetettiin jo temppelin hävityksessä vuonna 70, jolloin jokapäiväinen uhri poistettiin ja liiton rikkojat vieteltiin luopumukseen. Opetuslasten kysyessä milloin tämä tapahtuu, Yeshua viittasi Danielin profetiaan, (Matt. 24:15-20). Ilmestyskirja ei kerro mitään antimesiaasta eikä kolmannesta temppelistä ja sinne asettumisesta, vaan porton tuomiosta ja pedosta, jonka lopulta Yeshua Messias tuhoaa tulemuksessaan, (Ilm.19:19-20), (Dan.11:31-32). Peto istuu valtakuntansa istuimelle, - ei temppeliin. 

Lohikäärme (Saatana) antoi pedolle voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ilmestyskirjan mukaan Pedolla on oma valtakunta ja istuin, jolle viides vihan malja vuodatetaan, (Ilm.16:10). Peto ei ole mikään tyhmä "villiaasi", vaan saatanallisen viekas ja väärä noustakseen vielä kerran valtaan, ennen kuin hänet tuhotaan.

Uusi maailmanjärjestys (NWO), keulana K. Schwab (WEF), sekä  YK,WHO,EU,UA,BLK ja monet globalistit ja miljardöörit kuten Rockefeller, Rothscild, G.Soros, B.Gates, E.Musk, Charles III ym. valtioiden päämiehet ja agenda 2030 puuhamiehet antavat valtansa pedolle ja väärälle profeetalle (toinen peto), joka tulee maasta,- eli Israelista. "Sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet ja se puhui niinkun lohikäärme" (Ilm. 13:11). "ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat" (Ilm.13:6). Yuval Noah Harari (mediassa profeetaksi kutsuttu) on jo noussut räikeästi Jumalaa vastaan ja lausunut Hänestä suuria pilkkapuheita yhdessä muiden kanssa. Heidän päämääränään on ihmiskunnan alistaminen pedon valtaan ja "hyödyttömien ihmisten" tuhoaminen - "maan petojen kautta" (Ilm.6:8). Näiden petojen kautta Eloah`n aivoitus tapahtuu ja ihmiskunta syöstään suureen ahdistukseen, (Ilm. 17:17), (Dan. 12:1).

Median propakandaan perustuvat valheet luovat pohjan natsismille ja fasismille, jota kuolinhaavan perilliset käyttää. Ilmastohätätila ja ihmisten alistaminen sekä tappaminen sotien, piikkien ja ruokamyrkkyjen avulla ovat heidän tahallisesti tehtyjä keinojaan, samoin kuin natsit tappoivat ja tekivät etnisiä puhdistuksia kolmannessa valtakunnassa. (Ilm.16:2). Tuleva QR-koodi ja ID valvonta, johon sisältyy pedon merkki (ostaa ja myydä) ja pedon kuvan kumartaminen (AI eli tekoäly, - jolle annettiin henki puhua) erottaa jyvät akanoista. Eliitin mukaan tekoäly demonoi kansakunnat ja korvaa miljardit ihmiset. 

Jokainen, joka ei ole kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan, tulee kumartamaan petoa. (Ilm. 13:8). Vasta aivan lopuksi ihmiset saavat nähdä ja tietää, kuka heitä ohjasi, (Ilm.17:8). Aivan samoin kävi Hitlerin kolmannessa valtakunnassa. "Ne maanpäällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva". (Ilm. 17:8).

Viimeistään siinä vaiheessa kun "ostaa ja myydä" rajoitus tulee glopaalisti voimaan, peto kuninkaineen on jo aloittanut toimintansa, suuri ahdistus on läsnä ja Messiaan tulemus oven edessä. Vain taidolliset ymmärtävät, mistä on kysymys ja vain ne, jotka eivät mene pedon "systeemiin" mukaan, eivät kumartele, eivätkä merkitse itseään, - pelastuvat, (Ilm.20:4). Sillä jokainen, jonka nimeä ei ole kirjoitettu elämänkirjaan, tulee kumartamaan petoa, (Ilm. 13:8) Pedon annetaan toimia vain kolme ja puoli vuotta ennen kuin se häviteteään, (Ilm.13:5). 

Kolmannessa valtakunnassa portto oli pedon kanssa yhtä. Niin myös neljännessä valtakunnassa siihen saakka, kunnes peto alkaa vihaamaan kristillistä porttoa. Peto pilkkaa tuonpuolisia ja haluaa itse olla maailman valtias ja niin hän tappaa porton polttamalla hänet tulessa. Samalla hävitetään Rooma (Babylon) ja kaikkien kansojen kaupungit, (Ilm.16:19), (2 Kef.5:13). Hävittäjä (Goog) tulee ja peto kokoaa tasangolle (Megiddon laakso=Harmagedon) lukuisat kansat sotaan Kaikkivaltiaan suurena päiväänä. (Jer.5:15, 6:22, 50:41-42), (Ilm. 16:13-16), (Hes.38-39 luvut). 

Messias saapuu pyhineen Öljymäelle ja käy taisteluun petoa ja hänen joukkoaan vastaan. (Sak. 14:4). Googin meluisa joukko murskataan tasangolle ja Israelin vuorille. Messias tuhoaa pedon ja peto sekä väärä profeetta otetaan kiinni ja heitetään tuliseen järveen, (2 Tess.2:8), (Ilm 19:19-21). Valitut ja uskolliset saavat voiton Messiaassa Yeshuassa (Ilm. 17:14 ja 15:2-4).

"Keitä ovat nämä... Ja mistä he ovat tulleet? Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaattensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä", (Ilm. 7:13-14).23.9.2023

MAA PYSYY IÄTI

Kristillisyydestä kumpuaa paljon väärää ja valheellista opetusta. Esimerkiksi suurin osa heistä on menossa heti kuoltuaan taivaaseen, vaikka 1000 vuotinen valtakunta alkaa ensin Messiaan saavuttua pyhien enkeliensä kanssa Jerusalemiin. Vasta tämän jälkeen tulee viimeinen tuomio ja iankaikkisuus, (Matt.16:27); (Sak.14:4-5); (Ilm.20:6-15).

Tätä olevaa maata ei hävitetä, vaan se pysyy iäti (Saarn.1:4), (Ps.104:5). Nykyinen maa palaa tulessa ja sen pinnan muoto muuttuu. Maa mullistetaan ja se autioituu, vuoret ja meri häviävät, (Jes.13:9, 24:1-6); (Sef.1:2-3,18). Uutta maata ei luoda uudestaan, vaan nykyisen maapiirin pinta. Tätä tarkoittaa "Minä luon uuden maan" jossa vanhurskaus asuu, (Jes.65:17); (2 Kef. 3:7,10-13). "koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee" (Jer. 4:23-27).

Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta maanjäristyksessä hävitetyn Jerusalemin sijaan, (Hes.38:19). Sionin vuori tulee olemaan korkein paikka, josta Yeshua Messias hallitsee koottujen pyhiensä kanssa. "ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa", (Jes.2:2-4, 56:8); (Mark.13:27); (Jooel.2:32); (Miika 4:7); (Obad.1:17); (Ilm.21:1-2, 22-27).


2.9.2023

LUOTATKO KIRJOITUKSIIN

Kirjoitusten luotettavuudesta ollaan montaa mieltä, mutta lähes kaikkien kristittyjen mukaan "ramattu" on Jumalan erehtymätöntä sanaa, jota ei saa kyseenalaistaa eikä epäillä.

Uuden liiton kirjoituksista löytyy etsivälle totuus, mutta niihin on myös lisätty väkevä eksytys. Keefas varoitti jo silloin kirjoitusten vääntelystä, saati sitten myöhemmin, kun niitä on rukattu vielä useita kertoja, (2 Kef. 3:16).
Ilmeisimmät vääristelyt kohdistuvat sijais-ja käännösnimiin, tekstien muunteluihin ja katolisiin lisäyksiin. Katolinen risti ja "herra jeesus kristus" on tarkoituksella lisätty joka paikkaan. Myös sanonta "se on käännettynä" osoittaa sen, että käännös on kirjoitettu hebrean alkukielestä kreikaksi.

11.2.2023

KIRJOITUSTEN MUKAAN

Ennen uuden liiton kirjeitä alkuseurakunta pitäytyi Shaulin ja muiden lähettiläiden opetuksiin ja Yeshuaan uskovat kokoontuivat kodeissa ja kävivät sapatteina synagogissa kuulemassa pyhiä kirjoituksia. Myös Jerusalemin temppeli oli opetuslasten käytettävissä ennen sen hävitystä vuonna 70 jaa.

Kirjoitukset Messiasta (valtakunnan sanoma) eivät saavuttaneet montaakaan alkuseurakunnan jäsentä, sillä ne kirjoitettiin myöhemmin ja monet heistä olivat jo nukkuneet pois. Sen sijaan kirjeet eri paikkakunnille tulivat luetuksi ja olivat opetukseksi kaikille siellä oleville pyhille.

Alkuseurakunnissa nykyisen Turkin ja Kreikan alueella asui hajallaan olevia juutalaisia, jotka tulivat Yeshuan seuraajiksi yhdessä pakanoiden kanssa, (Joh. 7:35). Näille hajallaan oleville pyhille Kefas, Jakov ja Juuda kirjoittivat omat kirjeensä niin kuin myös kirje hebrealaisille oli heille kirjoitettu. Kaikki kirjeet on todennäköisesti kirjoitettu hebreaksi tai arameaksi ja ainoastaan joku Shaulin yksittäinen kirje on saatettu kääntää kreikaksi. Hieronymus mainitsee 300-luvulla, että Shaul kirjoitti arameaksi. Tutkijoiden mukaan pääosa uudenliiton kirjoituksista on kirjoitettu kreikaksi, mutta se on pelkkää spekulaatiota. Historioitsija Josefus ilmoittaa 90-luvulla, ettei heidän keskuudessaan ole kuin muutama kreikankielen taitoinen.

Alkuperäisistä kirjeistä ei ole mitään havaintoa. Kirjeistä on tehty kopioiden kopioita aina 300 luvulle asti, jolloin "uuden testamentin" kokoaminen aloitettiin Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325. Vuonna 327, Rooman keisarina tunnettu Konstantinus määräsi Jeromen kääntämään vulgaarisen (kansanomainen) version latinaksi, muuttaen hebrealaisia nimiä ja väärentäen pyhiä kirjoituksia. Kukaan ei tiedä kopioiden ja käännösten määrää ja ovatko kirjeet edelleen tallella esim. Rooman Vatikaanissa tai jossain Lähi-idän alueella? Godex Vaticanus on vanhin tunnettu raamatunkäännös Codex Sinaiticuksen kanssa. Molemmat versiot on kirjoitettu 300 luvun alkupuolella kreikaksi. Myös Codex Vercellensis on vanhin tunnettu latinan kielellä kirjoitettu versio 300 luvulta. Kirjeistä oli kulunut yli 200 vuotta ennen näitä varhaisia tunnettuja käännöksiä. On täysin selvää, että niihin on tuotu katolista hapatusta. Asioita on väärennetty ja muutettu oman tarkoitusperän mukaan. Kirjoituksissa näkyy selvästi Jumalan lähettämä väkevä eksytys. ”Sen tähden Eloah lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2 Tess. 2:11).

Hieronymuksen kreikasta latinaksi kääntämä Vulgata ajoittuu vuosille 382-420 ja se on yhä katolisten käyttämä versio. Siinä oleva vanhan liiton puoli on käännetty kreikkalaisesta (Septuakinta) käännöksestä, kuten myös sitä edeltävä käännös Vetus Latina. Nykyisetkin raamatunkäännökset ovat katolista alkuperää. Martti Luther ja Mikael Agricola olivat katolisia pappeja ja Luther oli vielä Wittenbergin yliopiston teologian professori ja molemmat papit käänsivät raamatut omille kielilleen.

Vanhan liiton kirjoitukset (Thanak) on kirjoitettu hebreaksi. Thanak käännettiin kreikaksi nimellä Septuaginta 200- luvulla ennen ajanlaskua. Varhaisissa raamatun käännöksissä (300-luvulla) vanhan liiton käännöksissä on käytetty Septuagintaa, eikä hebreankielistä Thanakia.

Kreikankielisessä käännöksessä on käytetty Jeesua-nimeä (2 Aikak. 31:15), mutta Thanakissa se on kirjoitettu Yeshua. ”and next him, were ´Eden, and Minyamin, and Yeshua, and Shema´yahu”. Katoliset raamatunkääntäjät ovat muuttaneet enkeli Gabrielin antaman hebrealaisen nimen Jeshua ישוע uuteen testamenttiin, joka on latinaksi Iesus ja kreikaksi Iisous ja joista sitten on väännetty eri versioita eri kielelle kuten suomeksi Jeesus. (Luuk.1:26-33).

Usein otetaan raamatun tueksi selitysteoksia kuten Novum, kun halutaan selventää asioita ”alkukielellä”. Novumin laadinnassa on ollut mukana kolme helluntaikirkon kirjailijaa ja kielitaitoinen luterilainen teologi. Monet tutkijat ovat erimieltä siitä, onko uuden liiton kirjoituksien alkukieli ollut koinee-kreikka vai aramea / hebrea. Tämän tähden ei tulisi puhua kreikasta alkukielenä, eikä etsiä kreikan kielestä itselleen ja muille sopivia sanakäänteitä eri asioiden ymmärtämiseen. Kaikki nykyiset versiot poikkeavat toisistaan hyvin vähän ja ainoastaan juutalaisten kääntämät versiot, kuten OJB, ISR ja CJB ovat vanhan liiton mukaiset siinä mielessä, että kirjoittajat ovat juutalaisia ja tuntevat Tanakin Messiaanisen merkityksen uudenliiton kirjoituksiin nähden. Eli heidän versioissa ei ole Rooman korvausteologian tuottamaa valhetta eri aiheineen ja nimineen:

”Meidän herramme jeesus kristus”, joka toistuu vähän väliä samoin kuin heidän omissa liturgioissaan. Ja sitten latinasta tullut sanahirviö ”evankeliumi”, joka tulee samasta lähteestä kuin ”evankelista” tai ”evankelisluterilainen”. Kreikankielinen Kristus ei tarkoita eikä merkitse mitään. Hebrealainen Messias ”Mashiach” eli ”öljyllä voideltu” tarkoitti profeettojen lupaamaa pelastajaa.

Ensimmäinen kirkolliskokous pidettiin Nikeassa vuonna 325 ja sen koolle kutsujana oli Keisari Konstantinus Suuri. Juuri näihin aikoihin risti otettiin katolisten symboliksi. Keisari oli myös epäjumalien ja aurinkojumalan palvoja ja näin kristinuskon sekaan jäi osa pakanuutta. Historioitsija Eusebios, joka oli Konstantinuksen henkilökohtainen ystävä, kertoi tämän saaneen ilmestyksen ennen Rooman valloituksen alkua:

”Keskipäivän aikaan hän näki taivaalla loistavan ristin ja sanat: ’Tässä merkissä voitat’. Hän käski sotilaidensa maalata kilpiinsä merkin: suuren X:n, jonka läpi kulki kirjain P. Tämän niin sanotun khii rhoo -ristin kaksi kirjainta edustavat kreikan kielen Kristusta tarkoittavan sanan kahta ensimmäistä kirjainta.

Kun keisari turvasi taistelun vuonna 312, se tiesi aikaa alkavalle kristinuskolle. Seuraavana vuonna kristinusko laillistettiin ja sen seurauksena kirkko liitettiin valtioon. Vuoteen 350 mennessä useimmat roomalaiset olivat valinneet kirkon tuoman kristinuskon omakseen.

Varhaisiin käännöksiin oli helppo vääntää ristit ja uudet nimet sekä vähän muutella tekstejä itselleen sopivaksi, koska katolisella kirkolla oli monopoli kristillisen sanoman levittäjänä.

Uutta testamenttia lukiessa monessa kohtaa on sanat: ”se on käännettynä”, tai "jota kutsutaan" Herääkö kysymys, mistä ne on käännetty? - hebreastako vai arameasta?    

Markus:
Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: "Talita kuum!" Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. (Mark.5:41)
Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka. (Mark.15:22)
Ja yhdeksännellä hetkellä Yeshua huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani? Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. (Mark.15:34)

Johannes:
Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: opettaja - "missä sinä majailet?" (Joh.1:38)
Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: KRISTUS. (Joh. 1:41)
Ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. (Joh.9:7)

Nainen sanoi Hänelle: Minä tiedän että Messias on tuleva, Hän, jota sanotaan KRISTUKSEKSI (Joh.4:25). Edellisessä lauseessa on katolisten lisäys, koska Jeshuan aikana ei ollut vielä kreikankielen kristusta.

Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä”, (Joh.20:31)

Mutta nämä asiat on kirjoitettu, jotta teillä olisi emuna (usko), että Jehosua/Yeshua [Sak 6:11-12; Ezra 3:8] on Rebbe, Melech HaMoshiach (Rabbi, nimeltä Messias), Ben HaElohim (Elohimin poika), ja että emunahin kanssa (uskon kautta) voit saada Häneltä Chayyim (Elämä) b'Shem, ( elämä Hänen nimessään), Ortthodox Jewish Bible (OJB)

Apostolien teot:
Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta. (Apt.4:36)

Kaikki edelliset kohdat todistavat kreikankieltä vastaan alkukielenä, sillä alkukieltä ei käännetty, niin kuin ei Thanakiakaan ole käännetty.

Jotkut kohdat ovat räikeitä lisäyksiä, kuten Matteuksen ”lähetyskäsky” kolminaisuuden nimeen, (Matt. 28:19-20). Näiden lisäysten perusteella he tekivät miekoin ”kaikki kansat” kristilliseen kirkkoon kuuluviksi kastamalla heidän lapsensa ja tappamalla ne ”kerettiläiset”, jotka olivat pyhiä totuudessa. ”Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut” (Ilm. 18:24).

Ohessa muutama esimerkki katolisten ”kieroon väännetyistä” (2 Kef.3:16) teksteistä ja miten "kirjoitusten mukaan" näkevät ymmärtävät asian:

”Sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistään” (Matt.1:21). Ja hän synnyttää BENin (Pojan) ja sinä kutsut SHMO:ksi (hänen nimensä, Sak 6:12) YEHOSHUA/YESHUA (Sak 6:11-12), koska hän tuo kansansa Yeshuan (pelastuksen ja vapautuksen) Ortthodox Jewish Bible (OJB).

”Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa” (I Kef.4:16).  ”Jos sinua moititaan Shem HaMoshiachista (Messiaan nimestä), olet ashrei (onnellinen, siunattu), koska Kavodin ja Hasemin Ruach [YESHAYAH 11:2] lepää sinun päälläsi”. (I Kef.4:16). (OJB)

(huom. kristinusko syntyi myöhemmin ja sen seurauksena kristityt. (katolinen = yhteinen, yleinen kristillinen kirkko). 

”ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi” (Apt.11:26). Ja juuri Antiokiassa talmidimiä (opetuslapsia) kutsuttiin ensimmäisen kerran Ma'aminim HaMeshichiyimiksi” (messiaan uskovat). Ortthodox Jewish Bible (OJB). 

”Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni” (Luuk.14:27). ” Joka ei kanna omaa [itsekieltäytymistään] ja seuraa minua [Rebbe, Melech HaMoshiach], se ei voi olla minun [Moshiachin] talmidi. (OJB). – eli kiellä itseänsä. 

”Sana rististä…on Jumalan voima” (1 Kor. 1:18). Snoma Messiaasta… on Eloah`n voima (1 Kor. 1:18)

”nyt aivan itkien sanon, vaeltavat kristuksen ristin vihollisena” (Fil. 3:18). Nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Messiaan kärsimysten vihollisena (Jes.53:5). 

Jeshua Messias ripustettiin puuhun niin kuin Shaul galatalaisille kirjoitti: ”Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: ”kirottu on jokainen joka on puuhun ripustettu” (Gal.3:13). Missä näin on kirjoitettu? Kirjoitus on viidennessä Mooseksen kirjassa, (5 Moos.21:23).

Myös muita paaluihin ripustamisia löytyy vanhan liiton kirjoituksista: ”Hänen talostaan revittäköön hirsi (puu) ja hänet ripustettakoon ja naulittakoon siihen”, (Esra 6:11).

Tooran mukaan Jumalan pilkkaajat joko kivitettiin kuoliaaksi tai tapettiin ripustamalla puuhun.

”Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi” (Joh.10:33). Jeshua ripustettiin puuhun, koska Hän teki itsensä Jumalan pojaksi. ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” (Gal.3:13).

”jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte” (Apt. 5:30)

”Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat” (Apt. 10:39

”ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan” (Apt.13:29)

Jeshua tapettiin juutalaisen lain (Toora) mukaan: Pilatus sanoi heille: ”ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan” (Joh. 18:31). Juutalaiset vastasivat hänelle: ”Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi” (Joh.19:7). 

Vanhan liiton kirjoituksissa (Jes.53 luku ja Ps.22 luku) ei löydy mitään mainintaa rististä, kun siellä kerrotaan Jeshuan kärsimyksistä. Sen sijaan profeetoissa sanotaan: ”Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki” (Sak.10:4). Jeshua itse sanoi: ”niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:14-15).

”Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Messias on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan” (1 Kor.15:3-4). Mutta kirjoitusten mukaan Jeshuaa ei ristiinnaulittu, vaan Hänet ripustettiin paaluun, (Gal.3:13). Tässä kohdassa Shaul vetosi Tooraan, (5 Ms.21:22-23). Shaul vetosi aina vanhan liiton kirjoituksiin eli Thanakiin. Julistaessaan Messiaasta Kefas, Shaul ja Stefanus aloittivat puheensa siitä, mitä kirjoitusten mukaan oli tehty ja profetoitu. 

Myös tänä päivänä tiedämme sen, että menneinä aikoina monet luopuivat uskosta ja noudattivat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Alkuseurakunnan keskuudessa oli myös valhe-veljiä ja valheen opettajia, jotka salaa kuljettivat sisään turmiollisia harhaoppeja ja vääntelivät kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. (2 Kef.3:16). Juuri nämä varhaiset kirkkoisät (Nikolaiitat, Ilm.2:15), jotka katolisen kirkon mukaan periytyivät Pyhästä Paavalista kuten: Pyhä Linus, Pyhä Anacletus, Pyhä Klemens, Pyhä Evaristus ja Pyhä Aleksanteri olivat heitä. Samoin kuin nämä suuret kristinuskon opettajat ja raamatun ”vääntäjät”. 

Kristittyjen ylistämä Augustinus oli ehkä vaikutusvaltaisin katolinen kirkkoisä (354-430 jaa) ja hänen toimestaan poistettiin kymmenestä käskystä toinen käsky, eli kuvien, patsaiden ja epäjumalien palvominen, joita kirkot ja kappelit ovat täynnä. Samalla hän jakoi kymmenennen käskyn kahtia saadakseen yhteensä 10 käskyä. (2 Ms.20 luku) ja (3 Ms.26:1).

Vainojen ja luopumuksen myötä alkuseurakunnat lakkasivat olemasta ja Eloah`n lähettämä väkevä eksytys sai aikaan sen, että kristillinen kirkko syntyi, (2 Tess.2:11). Kristittyjen julistama hapatus on kestänyt jo lähes 2000 vuotta, mutta kaikesta laittomuudesta ja vääryydestä on rangaistus tuleva: ”Minä kostan maapiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; Minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden” (Jes.13:11).

Kristillisestä Sodomasta on luovuttava ja jätettävä kaikki heidän hapatukset taakse, (Ilm.18:4). "Muistakaa Lootin vaimoa" (Luuk. 17:32). Lootin vaimo kyllä lähti Sodomasta, mutta kääntyi vielä haikailemaan heitä!

Älä yritä parantaa Baabelia, sillä he eivät parannu. ”Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkää pois…” (Jer.51:9), (2 Kor.6:17).


15.1.2023

TOINEN KIRJE TESSALONIKILAISILLE

Shaul ja Silvanos ja Timotheus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Eloah ja Jeshua Messiaassa. Armo teille ja rauha Isältä Eloah ja Jeshua Messiaalta.

Me olemme velvolliset aina kiittämään Häntä teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, niin että me itsekin Eloah`n seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, ja jotka ovat osoituksena Eloah`n vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Hänen valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, ja sentähden Eloah katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä sortavat ja ahdistavat ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Jeshua ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Häntä eivätkä ole kuuliaisia Jeshuan sanomalle.

Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Hänen kasvoista ja Hänen voimansa kirkkaudesta, kun Hän sinä päivänä tulee, että Hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Sitä vartrn me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että Isämme Eloah katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken - teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että Jeshuan nimi teissä kirkastuisi ja te Hänessä, meidän Isämme Eloah ja Jeshua Messiaan armon mukaan.

Mutta mitä tulee Jeshua Messiaan tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, etette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Hänen tulemuksensa päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla! 

Sillä se päivä ei tule ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä palvotaan ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Pyhälle valtaistuimelle ja julistaa olevansa Messias. (Jes. 47 luku ja Jer. 50-51 luvut)

Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittonuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Jeshua on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Ja sen tähden Eloah lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Häntä teidän tähtenne, veljet, te Jeshuan rakastetut, sentähden, että Eloah alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen Hän on myös kutsunut teidät meidän sanomamme kautta, omistamaan Jeshua Messiaan kirkkauden. 

Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheistamme tai kirjeistämme.

Jeshua Messias ja Isämme Eloah, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. 

Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Hänen sanomansa nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.

Mutta Hän on uskollinen, ja on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Ja me luotamme teihin Hänessä, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. Ja Hän ohjatkoon teidän sydämenne Eloah`n rakkauteen ja Messiaan kärsivällisyyteen.

Mutta Jeshuan nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiä on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseski syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenekkekkään teistä rasitukseksi; ei niin, ettei meillä olisi siihen mitään valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.

Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me säädimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Jeshua Messiaassa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.

Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.

Muttä itse rauhan Elohim antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Hän olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Tervehdys minulta, Shaulilta omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni, näin minä kirjoitan. Jeshua Messiaan armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.7.1.2023

KIRJE TESSALONIKILAISILLE

Shaul ja Silwanus ja Timotheus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Eloah ja Jeshua Messiaassa. Armo teille ja rauha!

Me kiitämme Häntä aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Eloah`n ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Jeshua Messiaan nimessä, tietäen, veljet, te Eloah'n rakastetut, teidän valitsemisenne: että meidän sanomamme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella - niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne - ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Hänen, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä, niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa.

Sillä teidän tyköänne on hyvä sanoma kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Luojaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.
Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Eloah`n tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeshua Messiasta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Tiedättehän itsekin, veljet, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha; vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty, oli meillä kuitenkin Hänessä rohkeutta puhua teille ilosanomaa, suuressa kilvoituksessa.

Sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua; vaan niinkuin Eloah on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin sanoman julistaminen, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Hänelle, joka koettelee meidän sydämemme.

Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Eloah on todistajamme, emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, vaikka me Messiaan lähettiläinä olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa; niin mekin, teitä hellien, halusimme antaa teille, ei ainoastaan hyvää sanomaa, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet.

Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille hyvän sanoman.
Te olette meidän todistajamme, ja Eloah, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte, samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Eloah`n edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Häntä siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Eloah`n sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Jeshua Messiaassa olevien Eloah`n seurakuntain seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta, jotka tappoivat Jeshuan ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti.

Mutta kun meidät nyt, veljet, on hetkeksi aikaa erotettu teistä, ulkonaisesti, ei sydämeltä, niin on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvojanne.
Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Shaul, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. 
Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, Jeshua Messiaan edessä hänen tulemuksessaan?
Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme.
 

Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan, ja lähetimme Timotheuksen, veljemme ja Eloah`n palvelijan Messiaassa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu.

Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niinkuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen.
Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

Mutta nyt, kun Timotheus tuli teidän tyköänne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niinkuin mekin teitä: sentähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme;
sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Hänessä.

Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Luojaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Eloah`n edessä!
Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu.
Mutta hän itse, Luojamme ja Isämme, ja Jeshua Messias ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne.
Ja teille Eloah antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä Isämme edessä ja Jeshua Messiaan tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Jeshua Messiaassa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Hänelle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. 

Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Jeshuan kautta teille antaneet.
Sillä tämä on Eloah`n tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Häntä tunne; ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Hän on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Luoja ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.
Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Luojan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.

Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Häneltä oppineet rakastamaan toisianne; niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa.

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
Sillä jos uskomme, että Jeshua on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Eloah Jeshuan kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

Sillä sen me sanomme teille Hänen sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Jeshuan tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
Sillä itse Jeshua on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Eloah`n pasunan kuuluessa, ja Messiaassa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Häntä vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Hänen kanssa.
Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Elohimin päivä tulee niinkuin varas yöllä.
Kun ihmiset sanovat: "Nyt on rauha ja turva, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
Sillä ei Eloah ole määrännyt meitä vihaan (kadotukseen), vaan saamaan pelastuksen Jeshua Messiaan kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne totuudessa ja neuvovat teitä,
sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.

Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
Olkaa aina iloiset.
Rukoilkaa lakkaamatta.
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Eloah`n tahto teihin nähden Jeshua Messiaassa.
Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Mutta itse rauhan Elohim pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana Jeshua Messiaan tulemukseen.

Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.
Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.
Minä vannotan teitä Jeshuan kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille.
Jeshua Messiaan armo olkoon teidän kanssanne.

1.1.2023

JUDAN KIRJE

Jehuda, Jeshua Messiaan palvelija ja Jakovin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Eloah`n rakastetut ja Jeshualle Messiaalle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.

Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme, Jeshua Messiaan. (1 Tim.4:1-3, 2 Piet.2:1-3, Apt.20:29-30).

Vaikka kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Eloah, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet; ja että Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksesnsa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihallisiin himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. 

Yhtäkaikki nämä näkijät samoin saastuttavat lihan; he halveksivat taivaallista valtaa, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Mikaelkaan, kun riiteli ja väitteli saatanan kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Eloah". Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.

Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkisesti kemuilevat ja itseänsä kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Heistäkin Henok, Adamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso Hän (Jeshua) tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia jumalattomia heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat Häntä vastaan puhuneet". He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän opettajamme Jeshua Messiaan lähettiläät ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan". Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Eloah`n rakkaudessa, odottaessanne rabbimme Jeshua Messiaan laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.

Mutta Hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, Hänelle, ainoalle Isälle ja meidän pelastajallemme Jeshua Messiaan kautta, Hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Totisesti, Amen.31.12.2022

NELJÄS VALTAKUNTA

"Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen". (Dan.7:23).

"Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki". "Se on oleva hajanainen valtakunta". "Osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa on oleva hauras". (Dan.2:40-43).

Sama petovalta sarvineen (hallitsijoineen) on ilmoitettu (Ilm.13 luvussa). Pedolle annetaan suuri valta ja se pilkkaa Pyhää Jumalaa pyrkien itse Jumalan kaltaiseksi. 

"Kuolema ja tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla (sota) ja nälällä ja rutolla ja maan petojen (4:n valtakunnan) kautta". (Ilm.6:8).

Neljäs valtakunta on syntymässä maan päälle ja se on toistoa natsi-saksan ajalle ja sen keskus on EU:n sisällä. Kaiken murskaaminen (resetoiminen) on jo alkanut. Valtioiden taloudet, energiat, luonto, ravinto ja eläimet hävitetään. Myös osa "hyödyttömistä ihmisistä" hävitetään. Kaikki tämä tehdään valheellisen agendan nimessä ja kustannuksella. (Agenda 2030). Kaaosta ja pelkoa sekä tuhoa lisätään myös tahallisesti synnytetyillä sodilla, joita lietsotaan ja johon lähes kaikki euroopan maat ovat osalliset.

Eurooppaan ajetaan Kiinan mallia. Tulevan Digi-ID:n avulla kaikki tullaan pisteyttämään ja jokaista tullaan seuraamaan ja valvomaan. Ilman Digi-identiteettiä et ole enää yhteiskuntakelpoinen ja et voi enää ostaa etkä myydä ellet kumarra petoa ja anna merkitä itseäsi. Suomi pilottimaana valmistelee henkilöllisyysmuutokset nopealla aikataululla vuoden 2023-24 aikana, (https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus). Ihmiset ovat "hakkeroitavia eläimiä ilman sielua" julistaa profeetaksi kutsuttu J.N.Harari, joka toimii WEF:n neuvonantajana. "Me olemme Jumalia, ei mitkään pilven päällä olevat" ja että "Jeshua on valeuutinen" ja "Jumala on kuollut" pilkkaa korkeinta samainen Harari.

Kaikki alkoi siitä, kun globaalieliitti (B.G/WHO,YK,WEF) päätti luoda valheellisen pandemian, jonka avulla ihmiset peloteltiin ottamaan medioiden yllyttämät geenipiikit. Paavin mukaan piikin ottaminen oli "rakkauden teko" muita kohtaan. "Sinä et muuta maailmaa, vaan se muuttaa sinut" julisti WEF:n perustaja K.Schwab Davosista. Tutkimusten mukaan mRNA -piikki vaikuttaa ihmisen persoonan muutokseen ja perimään ja sillä ei ole mitään tekemistä lääkityksen kanssa, - vaan päinvastoin. 

Nyt on viimeinen aika herätä ja lopettaa kaikki korvasyyhyyn kuulemiset. Aikaa ei ole enää harhaoppisten puheille, jotka kauniisti ja hienoin sanakääntein yrittävät sinut eksyttää. Nyt on pidettävä silmät ja korvat auki ja pitäydyttävä yksin totuuteen olemalla kuuliainen. 

Ilmestyskirja on kirjoitettu viimeisille päiville ja juuri sinua varten, jos uskot olevasi valittu. "AUTUAS se joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat siitä vaarin, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä". (Ilm.1:3).

"Lähtekää siitä ulos ---- ettette tulisi hänen synteihinsä osalliseksi". (Ilm.18:4) Mistä tulee lähteä ulos? Kristillisyydestä ja heidän opeistaan - joka on vaikuttanut lähes 2000 vuotta. Et voi veljeillä heidän kanssa saastumatta, koska muuten olet heistä osallinen. "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan".

"Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen" (Ilm.22:11). 

Miksi tämä jae on kirjoitettu näin? Miksi näiden annetaan tehdä vääryyttä ja olla saastaisia? Siksi, koska armonaika alkaa olla lopussa ja heitä ei ole valittu luomakunnan alusta taivasten valtakuntaan. Mutta valittujen ja pyhien nimet on kirjoitettu elämän kirjaan ennen maailman perustamista ja he tekevät vanhurskautta ja pyhittyvät edelleen ja ovat nuhteettomat ja valmiit kun Messias saapuu. (Ilm.13:8, 21:27).

"Jokainen, joka on totuudesta kuulee minun ääneni". (Joh.18:37).


 

24.9.2022

TOTUUS TEKEE VAPAAKSI

Usein kauhistellaan paavia ja katolista kirkkoa, mutta ollaan myötämielisiä omalle kirkolle tai uskonlahkolle. Väkevä eksytys (II Tes.2:11), joka alkoi jo ennen 100-lukua koskee myös katolisten tyttäriä, - kristillisiä kirkkoja ja uskonlahkoja, joilla on sama henki ja samat opit hiukan erilaisessa muodossa, (Apt.20:29-30). 

Jeshua Messias ei ollut kristitty, vaan juutalainen ja Hän tuli nimenomaan Israelin kadonneiden lampaiden tykö. Alkuseurakunnassa jossa enemmistö oli juutalaisia, ei myöskään ollut kristittyjä. Antiokiassa opetuslapsia ei todellakaan kutsuttu kristityiksi, vaan Jeshua Messiaan seuraajiksi. Kaikki UT:n väärennökset ja  nimitykset ovat peräisin varhaisilta "kirkkoisiltä", jotka toivat kreikan ja latinan kirjoituksiin. Johannes kirjoitti: "ettei mikään valhe ole totuudesta".  (1 Joh.2:21).

Kristillistä valhetta on saarnattu jo lähes 2000 vuotta, mutta katolisten vääristelyä ei olla nähty. Kirjoituksia on peukaloitu, käskyt ja sanomaa on muokattu. Rietas eksymys, (II Piet..3:17) on muuttanut armon irstaudeksi, (Juuda 4). Vielä tänä päivänäkin "julkkis-saarnaajat" opettavat omiaan sanoen: "olemme samanaikaisesti syntisiä ja pyhiä". "Et voi vapautua synnistä maallisen elämäsi aikana". Jumala näkee meidät puhtaina poikansa uhrin tähden" ja "Taivaallinen Isämme näkee meidät uskovat puhtaina koko ajan poikansa veren tähden". 

Edelliset lainaukset ovat kristittyjen keksimiä valheita joita ei löydy kirjoituksista. Päinvastoin, - Taivaallinen Isä näkee kaiken juuri niinkuin se on. Syntinen on syntinen ja pyhä on pyhä. "Jonka Poika hengellään vapauttaa, niin hän on pyhä. Asia on täysin mustavalkoinen ja olet joko totuudessa pyhä etkä tee syntiä, tai olet valheessa syntinen ja olet synnin orja. Usko Johanneksen sana:"Joka syntiä tekee, ei ole Häntä nähnyt eikä tuntenut" (1 Joh. 3:6). 

Pyhä Jumala on sama tänään kuin VT:n aikana. Kaikki tuomitaan tekojensa mukaan, - sen mukaan kuin on ruumiissa ollessan tehnyt, - joko hyvää tai pahaa, (Matt.16:26). Kadotustuomiota ei lausuta niille VT:n vanhurskaille jotka Hänestä ovat, eikä niille Messiaan seuraajille, jotka Hänen kauttaan ovat valittu luomakunnan alusta. Kaikki muut ihmiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen. Tämä koskee myös niitä ns. uskovia, jotka on eksytetty.

Alkuseurakunnan kirjeet oli kirjoitettu totuudessa oleville pyhille ja niille, jotka totuudesta ovat. Niitä ei ole koskaan tarkoitettu kirkollisten tai muiden harhaoppisten luettavaksi. Varhaiset kirkkoisät Augustinuksen johdolla omivat kirjoitukset itselleen, väärensivät niitä ja lisäsivät omia oppejaan muka "selventämään" niitä. 

Kristillisestä valheesta on lähdettävä ulos - totuuteen, jotta voidaan pelastua. Jos olet nähnyt valheen, mutta vielä veljeilet valheellisten kanssa, et voi olla saastumatta heidän opetuksistaan ja pahoista teoistaan. Heidän alttareillaan palaa väärät tulet ja saastutat itsesi, jos juot heidän maljoistaan. Siksi harhaoppista karta! Jos sanot ettei Messiaan oppi pelasta, (II Joh.9) ja että - ei sillä ole niin väliä, onko Hänen nimensä Jeesus Kristus vai Jeshua Messias, tai onko Hänet ripustettu puuhun vai ristitille, niin erehdyt! (Joh.3:14), (Apt.5:30, 10:39, 13:29), (Gal.3:13). 

Nämä ja monet muut asiat, kuten kastamiset vierailla nimillä, tai isän ja pojan ja pyhän hengen mukaan, - ovat krstittyjen valheita. Väärä seura ja epäpyhyys on jätettävä kokonaan pois. "Joka totuuden tekee, - se tulee valkeuteen", (Joh.3:21). Erämaavaelluksen aikana Israelin kansaa varoitettiin ja rangaistiin heti, jos he poikkesivat muiden jumalien ja kansojen keskuuteen, tai omivat heidän tapojaan. Israelin kansa oli erotettu Pyhälle Jumalalle ja niin on nytkin. "Olkaa pyhät, sillä minä olen Pyhä". (3 Ms.19:2).

Johannes kirjoitti: "joka ei veljeänsä rakasta, hän ei ole Jumalaa nähnyt eikä tuntenut" .... mutta kuka on veljesi? Onko se messiaaninen, luterilainen, helluntailainen, babtisti, vapaakirkkolainen vai äärikarismaattinen parantaja? Jeshua Messis julisti: "Heidän hedelmistään te tunnette heidät". "Ei kaikki jotka sanovat herra herra...    "Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät, - "en tiedä mistä te olette" ja lopuksi  "huomaatte itsenne heitetyksi ulos",  (Luuk.13:28). Oletko tässä huomioinut sen, että Jeshua puhui uskoville, niille kristityille, jotka pitivät itseään uudestisyntyneinä ja "evankeliumin" mukaan uskovina.

Kristityt valitsivat Jeesuksen, mutta Jeshua (pelastaja) valitsi omansa. "Te ette valinneet minua, vaan Minä valitsin teidät" ja "Minä olen teidät maailmasta valinnut". (Joh.15:16,19). Nämä uskovina itseään pitävät kristityt eivät ole koskaan syntyneet ylhäältä ja heistä suurin osa uskoo valheen, koska haureuden henki on eksyttäväinen. Sentähden, - jolla silmät ja korvat on, se nähköön ja kuulkoon ja ymmärtäköön lähteä ulos portosta, se on: - kaikesta kristillisyydestä. Vain harvat, valitut ja uskolliset tulevat valkeuteen. Jos sydämesi todistaa sinulle, että olet totuudesta, niin toimi totuuden mukaan!

Veljeni Johannes kirjoittaa: "Me olemme Jumalasta, joka tuntee Hänet, se kuulee meitä, joka ei ole Hänestä, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen". (I Joh.4:6). 

6.2.2022

AIKA ON UNESTA NOUSTA

"Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat, Mutta yösydännä kuului huuto: Katso, ylkä tulee"! (Matt.25:5-6).

Messiaan tulemus on lähellä, - aivan oven edessä! Nooan ja Lootin päivät ovat jo käsillä, - tulee vaikeita aikoja, - sotaa, nälänhätää ja ruttoa. Ihmiset ajetaan viimeiseen suureen ahdistukseen ja monet menehtyvät peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa! Pyhiä vainotaan, aika on lopussa ja vain arkissa olevat pelastuvat! "Puhdas-sydämiset saavat nähdä Hänet"(Matt.5:8), "eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää". (Ilm.21:27). Ihmisen Pojan päivänä tulee olla nuhteeton ja Hän antaa valituilleen siihen voiman, (IKor.1:8). Syntiset ja synnintekijät jäävät portin ulkopuolelle! (Luuk.13:27-28).

Kaikki kristilliset kirkot ja lahkot ovat jo valinneet osansa. He ovat valtion ja valtaeliitin talutusnuorassa ja hyväksyvät median rummutuksen. He ovat tästä maailmasta ja kumartavat petoa. Pedon kumartajille käy samoin kuin portolle, - heidän perustama kristillisyys armon irstauksineen tuhotaan! (Juuda 4), (Ilm.18:20,24).

Tässä kaikessa on kyse siitä, että neljännen valtakunnan ohjaama valtaeliitti hallitsee ja valvoo, sekä samaan aikaan tuhoaa osan väestöstä, jotta maa pelastuisi ja että transhumanistinen eli paranneltu ihminen säilyisi jatkamaan "ikuista elämää hiilineutraalissa ja puhtaassa ympäristössä", (Dan.7:23). He jatkavat "uutta normaalia elämää" kunnes yht´äkkiä hävitys tulee ja vie heidät kaikki. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Messiaan päivä tulee ja se on sangen peljättävä! Taivaan voimat järkkyvät ja maa ja kaikki mitä siinä on palavat. Korkein kostaa kaikille niille, jotka vääryyttä ja syntiä tekevät ja turmelee ne, jotka maapiirin ovat turmelleet, (Matt.24:27-39), (II Piet 3:10-12), (Ilm.11:18), (Jes.13:9-13), (Jooel.1-3 luvut), (Sefan.1-3 luvut).

Mitään kristittyjen julistamaa "antikristusta temppeleineen" ei enää tule. Antimessias-Paavi istui jo valtaistuimelle ja julisti olevansa "Messiaan sijainen maan päällä". "Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä" (Ilm.18:7). "valtakuntien valtiatar, - minä en ole leskenä istuva", (vertaa Jes.47, Jer. 50,51 luvut  /  Ilm.17 ja 18 luvut ). Mutta peto sensijaan tulee ja porton sekä väärän profeetan innoittamana se saa kaikki kumartamaan itseään, - "jokaisen, joka ei ole elämän kirjaan kirjoitettu", (Ilm.13:8).

Ole viisas neitsyt! Älä hae saarnamiesten väärää voitelua, äläkä saastuta itseäsi! Älä kumarra petoa, vaan kumarra Häntä, joka on taivaan ja maan luonut! Valvo ja pyhity ja pidä itsesi puhtaana Jeshua Messiaan tulemukseen saakka, (Dan.12:10).

Kutsutuille, valituille ja uskollisille: "Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä", (Luuk.21:28).15.6.2021

RISTI vai UHRI

"Ota Isak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon" (I Ms.22:2). "Ja Abram otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään" (I Ms 22:6)... uhrasi ainoan poikansa (Heb.11:17-19). 

"Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli...tämä on pääsiäisuhri Eloah`lle" (II Ms.12). 

"Ja ottakaa isoppikimppu, ja kastakaa se vereen...älkääkä siitä luuta rikkoko" (II Ms.12:22,46), vertaa (Joh.19:29,36). 

"Tee itsellesi käärme ja pane se pylvään (puun) päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo jää eloon" (IV Ms.21:8). "Ja niinkuin Mooses ylensi (nosti, korotti) käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän" (Joh.3:14). "kun olette ylentäneet Ihmisen pojan" (Joh.8:28).

"Hän sanoi käärmeelle: kirottu olet sinä... se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän" (I Ms.3:14-15).

"sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen (puuhun) ripustettu" (V Ms.21:22-23), vertaa (Gal.3:13) "Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu". "ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat" (Apt.10:39).

"Niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla" (II Ms.17:11). Moshen kädet olivat ylhäällä, ei sivulla. "Minä nostan käteni Hänen istuinta kohden" (II Ms.17:16). Eloahin istuin on ylhäällä taivaissa!!

"Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta Hän, sinun Eloah herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, Häntä kuulkaa" (V Ms.15,18-19).

"jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä Minusta hän on kirjoittanut" (Joh.5:46)

"Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeshuan, Joosefin pojan Nasaretista" (Joh.1:45).

VANHAN LIITON UHRIT:

Vanhan liiton kirjoitukset puhuvat uhreista ja uhrauksista, jotka ovat esikuvana uuden liiton uhrille. Kirjoituksissa on lukemattomia kohtia, joissa kerrotaan eri uhreista ja uhritavoista. Uhraukset alkoivat jo aivan alkulehdiltä: 

Kain ja Abelin uhrit (I Ms 4 luku). Abramin uhrit (I Ms 15:17-18), (I Ms.22:2). Noan uhri (I Ms.8:20).  III Moos.luvut 1-6, joissa asetettiin eri uhrilait mm. poltto, synti -ja vikauhrit.

UUDEN LIITON UHRI:

Vanhassa liitossa uhri tuotiin alttarille, mutta uudessa liitossa Jeshua uhrasi itsensä, (Heb.7:27), (9:26). Jeshua "antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi" (Efe.5:2). Profeetta Jesaja kuvaa Messiaan olemuksen ja kärsimykset sekä vikauhriksi tulemisen puolestamme, (Jes. 53 luku). 

Jeshuan uhraus oli se toimenpide, jolla Hän sovitti syntimme ja myös Saulin (Paavalin) kehoitus antamaan ruumis "pyhäksi ja otolliseksi uhriksi" muistuttaa siitä, (Rm.12:1).  

Hebrealaiskirjeessä on useita kohtia joissa puhutaan uhrista ja myös vertauksia vanhan liiton kirjoituksiin ja siellä ei mainita ristiä kertaakaan uhrauksen yhteydessä, paitsi kohdassa "ilon sijasta kärsi ristin" joka alkutekstissä saattoi olla: (ilon sijasta kärsi kuoleman tai uhrasi itsensä), (Heb.12:2). "poistaakseen synnin uhraamalla itsensä" (Heb.9:26) "yhdellä ainoalla uhrilla" (Heb.10:14).                  

Uuden testamentin alkuteksteihin on lisätty ja väärennetty useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa Jeshuan ja apostoleiden opetusten sekä vanhan liiton kirjoitusten kanssa. Kaikki kohdat, jotka kertovat rististä ja ylistävät ristin voimaa, ovat väärennettyjä. Kristityt ovat risteineen harhassa ja myös monin opein poikenneet pois uuden liiton opetuksista, (II Tes.2:15). 

Jonkin aikaa on levitetty väärää uskomusta siitä, että hebreankielinen TAV-kirjain olisi ollut symbolina israelin erämaavaelluksella ja kuvaisi siten ristiä. Tämä väite on täyttä humpuukia ja valhetta. Ristillä ei ole mitään tekemistä juutalaisuuden kanssa. Tarun sepittäminen on väärien opettajien viimeinen oljenkorsi saada ihmiset uskomaan ristin valhe. "he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin" (II Tim.4:3-4).    

(Matt.10:38) "ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minulle sovelias" Tekstiä on peukaloitu. Jeshua ei voinut sanoa näin, vaan puhui siinä itsensä kieltämisestä ja Hänen seuraamisestaan. 

(I Kor.1:13-18) "Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima". Onko risti Jumalan voima? Eikö tässä "käännöksessä" olekin jotain outoa? Näemme selvästi sen, että katoliset kääntäjät nostivat ristin palvomisen uhrauksen yläpuolelle. Eikö voiman tulisi olla Jeshuan uhraus edestämme - eli uhrikuolema.  

( I Kor.1:23) "Saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta". (I Kor.2:2)  ja "tuntematta mitään muuta paitsi jeesuksen kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna". Saul ei saarnannut ristiinnnaulittua kristusta, vaan Messiaan uhrausta puolestamme. Tekstin loppuosa on joko lisätty tai väärennetty.                         

(Gal.6:12,14).. "ettei heitä kristuksen ristin tähden vanottaisi" ja "ristin kerskaus"  Voi niitä jotka rististä tai kristityn nimestä kerskaavat (I Piet.4:16) ja niitä, joita ristin tähden vainotaan. 

(Kol.2:14) "ja naulitsi ristiin" Ei ristiin vaan "Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat" (Apt.10:38).

(Fil.3:18).. "nyt aivan itkien sanon, vaeltavat kristuksen ristin vihollisena". Saul ei todellakaan itkenyt sitä, vaan - Messiaan uhrauksen vihollisuutta ! 

(I Piet.2:24) ..."ruumissansa ristinpuuhun" .... ristinpuu on väärennös ja samassa kohtaa hän myös lainasi Jesaja 53 tekstiä "Hänen haavainsa kautta te olette paratut". Jesaja ja Kefas eivät kirjoittaneet mitään rististä!

Näissä ja monissa muissakin jakeissa katolinen kirkko on onnistunut saamaan ihmiset uskomaan valheen ja sen väkevän eksytysen, josta Saul aiemmin varoitti, (Apt.20:29-30) ja (II Tes.2:11-12).

Usein kuullaan sanottavan että UT:n alkutekstit olisi kirjoitettu kreikan kielellä, mutta alkuperäisiä tekstejä ei ole edes löytynyt, vaan ne ovat moneen kertaan kopioitu. Tässäkin asiassa valhe on paljastettu, sillä kokonaiset UT:n tekstit ovat vasta kolmannelta vuosisadalta kuten käännös Codex Vaticanus. Väärät paimenet ja katoliset munkit niputtivat tekstit omine lisäyksineen ja väärensivät ne omaa kirkkoa edistämään. Näin myös ristiretkille saatiin varmuus, joka toteutettiin miekoin ja risti-kultin kautta. Nykyään luemme aivan samoja tekstejä, jotka ovat moneen kertaan kopioituja käännöksiä ja vain hengen mukaan syntynyt pyhä voi erottaa totuuden vääryydestä. 

Jos kuoleman välineeksi olisikin kirjattu puu tai paalu, niin sillä ei olisi mitään symbolista arvoa. Mutta jo pakanuudesta faraoiden ajalta ja sen jälkeen keisari Konstantinuksen nostattama ristin palvonta katolisten kanssa vääristi ihmiset uskomaan valheen. Rististä tuli taikakalu, jota paavit ja kristilliset noitapiispat sekä karismaattiset tietäjähenget käyttävät ritualeissaan. Toinen käsky jonka katoliset ja luterilaiset ovat poistaneet käskyistänsä: "Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa", (II Ms.20:4), (III Ms.19:4), (V Ms.18:10-12). Risti on pahan voimavallan kuva ja symboli.

On merkillepantavaa, että Jaakobin, Juudan ja Johanneksen kirjeissä ei rististä mainita mitään, ei myöskään Johanneksen ilmestyksessä kuin yhdessä kohtaa, missä kuvataan Jerusalemia. Jos Messias olisi naulittu ristille, niin vanhan liiton profeetat olisivat sen myös kertoneet. Vahva todiste puuhun ripustamisesta on Saulin viittaus Mooseksesta kirjeessään Galatalaisille " kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" (3:13). Myös Mooses (4:25:4), Joosua (8:29), (10:26-27), Esra (6:11) ja Esterin (7:9-10) kirjat kertovat puuhun / paaluun / hirteen ripustamisesta / lävistämisestä ja naulaamisesta, kuten myös Messiaalle myöhemmin kävi. Sakarjan kirjassa on mielenkiintoinen kohta, joka kertoo Juudan perillisen, - Messiaan tulosta ensin kulmakiveksi, sitten kiinnityspaaluun ripustettavaksi, (Sak. 10:3-4), (Jes.28:16).

Monet kirkoista ja lahkoista eronneet, - eli ns. seurakunnista ulos tulleet uskovat ovat nähneet useita kristillisiä valheita kuten "hengelliset menot" papistoineen ja alttareineen, - väärät opit, kuten lapsikaste, kolminaiuus, syntinen-pyhä ykseys sekä aikojen ja käskyjen muuttamiset, - sunnuntait ja joulut ym. mutta tulisi nähdä laajemmin se, että eksytys ulottui aina kirjoituksiin asti. Katolinen portto peukaloi testamenttia valhe-risteineen, kastekäskyineen ja väärine nimineen. Ristin puolustajien tulisi tutustua siihen, mitä rististä ja kristillisyydestä opetetaan ja kuinka kaikkea palvotaan.

Risti, samoin kuin Paavin eräässä mitrassa eli päähineessä oleva Romfa-epäjumalan tähti (Daavidin tähti) ovat molemmat saatanallisia symboleita, "vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa-jumalan tähteä, niitä kuvia, joita te olitte tehneet kumarrettaviksenne...", (Apt.7:43). 

"Risti on kristillisen uskon tärkein tunnus ja kaikkien kristittyjen yhteinen tunnus".Kristinuskon risti – Wikipedia  

Jos hyväksyt ristin, - olet kristitty ! 

Ristin tuomitseminen on kristitylle pahennus ja kompastus, koska risti on heille tunnus ja voiman lähde. Kristinusko on se Paavalin ennustama väkevä eksytys, josta hän varoittaa, (II Tes.2:11).  

Alkuseurakunta ja apostolit pidättivät vielä läsnäolollaan eksytystä, mutta varoitukset voimistuivat mitä lähemmäksi eksytyksen aika tuli, (II Tess.2:7). Eksytyksen ja luopumuksen seurauksena väärät ja kristityiksi itseään kutsuvat syntiset eivät kuulleet heitä, vaan lankesivat pois apostolisesta opetuksesta.

Johannes kiteytti kaiken sanomalla rohkeasti näin: "Me olemme Jumalasta, joka tuntee Hänet, se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen", ( I Joh.4:6).   

"Totuuden Henki johdattaa teidät kaikkeen totuuteen" (Joh.16:13) "ja mikään valhe ei ole totuudesta" (I Joh.2:22) 

"Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden" (PS.51:8).  

"Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni" (Joh.18:37).